1/1/09

L'homenatge de Josep Ll. Abad


3 -Nasqué i aprengué les lletres- 0

3 -A l'endemà descobrí els colors- 1
0 -Al tercer dia escrigué- 1
30 - 12


Josep Ll. Abad, [Espai Claudàtor]
Gràcies, Josep Ll.!