29/12/08

L'homenatge de l'Àmbit de Cultura d'ICV

.


CULTURA= drets+xarxes+dissidència+risc+
recerca+ciència+debat+accés+sistemes+carrers+paisatge+educació+proximitat..........LLUM!!!

Josep Altayó, Àmbit de Cultura d'ICV
Moltes gràcies, Josep.