29/12/08

L'homenatge d'Antoni Albalat

.Antoni Albalat, poleta, Castelló.
Moltes gràcies, Antoni.