30/12/08

L'homenatge de Zel

Poemes visuals

A mi, el que m'agrada de Brossa, és el seu tarannà trencador, obertament i clarament d'esquerra, i dient en poemes de pell dura, el seu compromís amb els oprimits, els silenciats, els morts en aquest país que encara viu en una postdictadura.


"LA GENT NO S'ADONA DEL PODER QUE TÉ..."

La gent no s'adona del poder que té:
amb una vaga general d'una setmana
n'hi hauria prou per a ensorrar l'economia,
paralitzar l'Estat i demostrar que
les lleis que imposen no són necessàries.
Joan Brossa

" RESPOSTA"
La gent no s'adona del poder que té
quedant-nos tots a casa les properes eleccions
n'hi hauria prou per ensorrar la política establerta,
paralitzar l'Estat i demostrar que
les seves mentides, com ous podrits, els han esclatat a la cara.
zel, ara mateix

Zel, Ara mateix
Gràcies, Zel!