31/12/08

L'homenatge de l'Albert Badia

.
Cel Plorós, terra riallera


La vida no em sembla una rodona tancada
sinó una espiral. És a dir, cada cosa
anomenada pel seu nom i, pel que fa
a les sirenes, cadascuna canta una nota
en el seu cercle planetari.

(segueix...)
.

Al principi

la matèria i l'energia

de l'Univers estaven concentrades en un punt


Albert Badia, Gravetat infinita
Gràcies, Albert!