30/12/08

L'homenatge de Matilde & Yvonne

A d'A
“La primera lletra de l’abecedari, l’origen, el punt de partida de l’escriptura i la comunicació” J.B.


A d’Adopció, A d’Amor, A d’AcollidA. A grAn, A de mAre. A petitA, A de criAturA, A d’AbrAçAdA, d’Abric, d’AdmirAció, d’AlegriA, A. Art. A d’AmoixAr, d’AcAronAr, d’AfAlAgAr, d’AcompAnyAr, d’Admetre, d’AcceptAr, d’Acolorir, d’AgrAir. A d’ArAm, de mAti, rosA, de segurA, de juAnAntonio i de mArtínez. A de donAr. A d’ApreciAr, d’AmAr, de sospirAr, d’idolAtrAr, d’AdorAr, A de bogeriA, de pAssió, de benvolençA, d’Afecte, simpAtiA, voluntAt, A de tendresA...

A d’estimAr.


Post elaborat per a l'abloccedari, en homenatge a Joan Brossa en el desè aniversari de la seva mort.

Matilde Rosa i Yvonne Griley, Matilde & Yvonne CAT
Gràcies, Matilde i Yvonne

Cap comentari: