30/12/08

L'homenatge de l'Oriol Izquierdo ('Brossianes')

Fa uns anys em van encarregar descobrir traces de Brossa per la ciutat de Barcelona per construir algunes passejades literàries.
[...]


N'hi havia moltes de documentades, i no va costar gaire trobar-ne d'altres, bé que algunes podien semblar apòcrifes, com la llista de noms proposats per al restaurant Pla dels Àngels que n'estampava terra i parets.

El Racó d'en Pep
"CUINA CASSOLANA"


Però la recerca va donar també tot un altre fruit: arreu podies endevinar homenatges brossians anònims o del tot inconscients, en el punt més impensat, malaltissament. Com en aquest rètol. On qui tingui la mirada massa neta només veurà una falta d'ortografia. Jo, ara, hi descobreixo la potència d'un nou possible poema objecte...

Que li ofereixo en aquest desè aniversari del seu darrer joc de màgia.

Oriol Izquierdo, Oi?
Gràcies, Oriol

Cap comentari: