30/12/08

L'homenatge de l'Oriol Vidal

***
**
*
Sabor a Brossa sobre la sorra,
rosa que esborra
i abrasa tot.............................. Borsa.
visual i polisèmica .............a la
i paradoxal. Ex: ....... s'alça
la Brossa és tresor que
*
*
Germans Anglosaxons Societat Anònima.
(BROS S. A.)
*
**
***

Oriol Vidal, Reflexiu irreflexiu
Gràcies, Oriol

Cap comentari: