30/12/08

L'homenatge de l'Individu

Homenatge (inconscient) a Joan Brossa


Un homenatge gironí, quotidià, interactiu i (lu més important) inconscient a Joan Brossa; ben a prop de les dues magnífiques As del Museu del Cinema.

(pista: al mapa que surt fent clic a gironí, l'homenatge és a sota els arbres del carrer Santa Clara i les As...)

L'Individu, L'Individu
Gràcies, L'Individu!

Cap comentari: