18/12/08

L'homenatge d'Antoni Mercader

Dues notes de Joan Brossa (1964)

Emparant-se amb la foscor un desconegut ens encara l’automàtica. “Alto! Mans enlaire!” Som desvalisats en un no res. “Poc sé”, fa tot omplint-se les butxaques, “poc sé fins a quin punt l’electricitat ha transformat la rellotgeria” Ens trobem en un carrer poc concorregut. Com defensar-nos? Prop nostre s’aixeca una torre de molts metres d’alçària i tots sabem que l’ús dels guants data de l’antigor més remota.

Presentació de Joan Brossa a la invitació de l’exposició Machines.
Barcelona: Sala Lleonard del 23 d’abril al 6 de maig 1964


Fa temps que van treure la corona a l’art i es va veure que era calb.

Comentari sobre l’exposició Machines publicat uns mesos després a
Cuadernos de Arquitectura, núm 56, P. 31

Antoni Mercader, historiador de l'art, Catalunya.
Gràcies, Antoni.

Cap comentari: