27/12/08

L'acròstic d'Emili Bou

.

B r o s s a r i d e m o t s

R i c i s e n s e

O r i p e l l s,

S e n t s l a f o r ç a d e l

S a l t a m a r t í

A n t i f e i x i s t a.


Emili Bou, poeta, Catalunya.
Moltes gràcies, Emili.

Cap comentari: