30/12/08

L'homenatge de Mon

Brossa màgic


ABCDE G

H JKLMN

OPQRSTU

VWXYZ ... FI

---
Mon, la Garrofa de Mont-roig
Gràcies, Mon

1 comentari:

David Gálvez Casellas ha dit...

Collonut, el vídeo! Molt bones idees i una realització senzilla però molt efectiva!! Felicitats!